Kalkulačka tepla - Prehľad
   Anonym   
Prihlásiť

« Články SPOROPS   Kalkulačka   Mapa

Kalkulačka tepla - Prehľad

 
^
Filter
Hľadať
Rok
Objekt
Konštrukcia
Zateplenie
Počet
 
Zadajte text, ktorý sa má nachádzať v údajoch záznamov vyhodnotenia a/alebo parametre !

Ovládanie

Prehľad údajov z kalkulačky tepla je poskytnutý v tabuľke. Pod ňou sú zadávacie políčka filtra, ktoré určujú vlastnosti podmnožiny záznamov zobrazených v tabuľke.

Vyhľadanie novej podmnožiny záznamov sa vyvolá automaticky po zmene niektorého z výberových zoznamov. Vyvolá sa tiež zadaním textu a stlačením Enter, alebo kliknutím na tlačidlo Hľadaj. Do tabuľky sa načíta najviac Počet záznamov. Tlačidlo Vymaž vyčistí zadávacie prvky filtra (okrem políčka Počet).

Tip
Ak chcete zobraziť svoje údaje v kalkulačke, do políčka Hľadaj zadajte svoju emailovú adresu.

Zoradenie záznamov v tabuľke sa vyvolá kliknutím na záhlavie stĺpca (okrem I). Opakovaným klikom sa zoradenie A - Ž zmení na Ž - A. Tretie kliknutie zruší zoradenie záznamov podľa hodnôt v danom stĺpci. Indikátorom zoradenia je šípka vyjadrujúca smer usporiadania alebo .

Kliknutie na riadok tabuľky vyvolá otvorenie nového okna so zadávacím formulárom údajov kalkulačky. Oprávnený používateľ má možnosť zmeniť ním zadané údaje.

^

 

« Články SPOROPS   Kalkulačka   Mapa

Kalkulačka tepla - Prehľad, © IB 2014, imrich@buransky.sk, +421 907 812 685