Kalkulačka tepla
   Anonym   
Prihlásiť

« Články SPOROPS   Prehľad   Mapa

Graf SPOROPS

Kalkulačka tepla

Kalkulačka tepla je nástroj, ktorý po zadaní údajov vyhodnotí cenu a množstvo energie na ústredné kúrenie (ÚK) a teplú vodu (TV). Umožní v grafických indikátoroch porovnať zadané údaje s celoslovenským priemerom aj s údajmi, ktoré sme zozbierali touto kalkulačkou.

Údaje pre zadanie možno získať napr. z Rozúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu. Zadať možno údaje za byt, bytový dom, alebo údaje za iný vykurovaný objekt.

Údaje zadané v kalkulačke zaznamenávame do databázy. Ich prehľad ponúkame vo forme tabuľky aj mapy.

^

Vyhodnotenie za rok

Rok *

Zvoľte rok, za ktorý chcete vyhodnotiť spotrebu tepla !

^

Cena

Ústredné kúrenie (ÚK) *
 €
Zadajte ročný poplatok za ústredné kúrenie bytu alebo domu !

Teplá voda (TV) *
 €
Zadajte ročný poplatok za teplo na ohrev vody bytu alebo domu !

^

Teplo

ÚK *
 kWh
Zadajte ročnú spotrebu tepla v ústrednom kúrení bytu alebo domu !

TV *
 kWh
Pomocný výpočet pre byt
  kWh/Dom
(
  €/Dom
/ )
  €/byt
*


 
Zadajte ročnú spotrebu tepla na ohrev vody bytu alebo domu !

TV *
 m3
Zadajte objem m3 ročnej spotreby teplej vody bytu alebo domu !

^

Plocha a iné

Plocha *
 m2
Objekt *
Konštrukcia *
Zateplenie *
Zadajte vykurovanú plochu bytu alebo domu, a určite jeho charakteristiky !
Adresa *

Prosíme zadať v adrese: ulicu číslo, mesto/obec bez PSČ. Neúplná adresa znemožňuje geolokáciu, a teda aj zobrazenie na mape.
Email *
Heslo *
Poznámka

Zadajte poznámku - ľubovoľný text !
Súhlasím s podmienkami *
 
* Povinné údaje
 
 
^

Ovládanie

Táto stránka je zadávacím formulárov údajov slúžiacich na vyhodnotenie spotreby tepla. Údaje treba zadať do zadávacích políčok. Charakteristiky objektu, pre ktorý sa žiada vyhodnotenie, treba zvoliť vo výberových zoznamoch. Po zadaní potrebných údajov a potvrdení súhlasu s podmienkami použitia kalkulačky sa aktivuje tlačidlo Vyhodnoť. Jeho stlačením sa odošlú údaje na server. Odpoveďou je zobrazenie grafických indikátorov, ktoré vyjadrujú výsledok porovnania s celoslovenskou cenou tepla a s údajmi zhromaždenými v kalkulačke.

Poznámka
Tlačidlo Vyhodnoť je viditeľné:
- pri zadávaní, t.j. pri vyvolaní stránky kalkulacka.php,
- pri opakovanom vyvolaní záznamu používateľom, ktorý záznam zadal.

Používateľ, ktorý zadá údaje, vyvolá Vyhodnoť a zaznamená tak svoje údaje do databázy kalkulačky, sa stane registrovaným používateľom. Pre prihlásenie sa k aplikáciám kalkulačky musí použiť zadaný email a heslo.

V porovnaní s anonymným používateľom sú prihlásenému používateľovi ponúknuté rozšírené služby.

Pre posúdenie funkčnosti kalkulačky sa odporúča stlačiť tlačidlo Ukážka. Zadávacie políčka naplní testovacími údajmi a odošle ich serveru na vyhodnotenie. Výsledkom je zobrazenie indikátorov s vyhodnotením testovacích údajov. V pravom hornom rohu stránky sa zjaví obrázok vyjadrujúci celkové vyhodnotenia ceny a spotreby tepla.

Klik na tlačidlo Vymaž vyvolá vyčistenie zadávacích políčok a skrytie grafov.

Klik na tlačidlo Skry grafy potlačí zobrazenie grafických indikátorov. Ponechá vyplnené zadávacie prvky formulára. Ich editáciou je možné zadať svoje údaje a odoslať ich na server tlačidlom Vyhodnoť.

Tip
Podržanie kurzora myši nad záhlavím zadávacích prvkov a nad tlačidlami vyvolá zobrazenie bubliny s vysvetlením.

Údaje zaznamenané v kalkulačke sú dostupné na stránke Kalkulačka tepla - Prehľad vo forme tabuľky. Na stránke Mapa spotreby tepla sú zadané údaje zobrazené na mapovom podklade formou trojfarebných ikon. Z oboch aplikácií je možné vyvolať túto kalkulačku. Budú v nej zadané údaje aj ich vyhodnotenie v grafických indikátoroch.

^

V Liptovskom Mikuláši, 9.4.2014

Imrich Buranský

Posledná úprava  11. 06. 2014

^


« Články SPOROPS   Prehľad   Mapa

Kalkulačka tepla, © IB 2014, imrich@buransky.sk, +421 907 812 685