« Články SPOROPS

Graf SPOROPS

Kalkulačka tepla - Prihlásenie

Kalkulačka tepla je nástroj, ktorý po zadaní údajov vyhodnotí cenu a množstvo energie na ústredné kúrenie a teplú vodu.

Údaje zadané v kalkulačke sú zaznamenané do databázy. Používatelia, ktorí kalkulačku využili, prispeli k možnosti vytvorenia objektívneho pohľadu na cenu a množstvo tepla na vykurovanie a teplú vodu. Zaznamenanie údajov a ich prehľad umožňujú aplikácie:

KLik na vyšie uvedené odkazy otvorí príslušnú aplikáciu pre anonymného používateľa.

Aplikácie ponúkajú prihláseným používateľom viac funkcií, než anonymným používateľom. Súčasťou zadávaných údajov je aj email a heslo. Tie prosíme zadať pri prihlásení sa k aplikáciám, aby sme vedeli identifikovať, ku ktorým údajom máte exkluzívne práva, vrátane práva údaje zmeniť, ak sa ukáže, že pri ich vkladaní vznikla chyba alebo iná nepresnosť.


Email
Heslo


Registrovanými používateľmi sú členovia občianskeho združenia SPOROPS.SK, registrovaní používatela portálu www.EnergiaWeb.sk a používatelia, ktorí využili Kalkulačku tepla na vyhodnotenie spotreby tepla aspoň pre jeden objekt. Registrovaní používatelia majú oproti bežným používateľom dostupné rozšírené služby, vrátene analytických nástrojov - grafické vyhodnotenie údajov o spotrebe tepla, ktoré boli zhromaždené vďaka tým, čo kalkulačku využili a nahliadli na svoju spotrebu tepla a čo za to zaplatili.

Prosba
Ak zistíte nepresnosti, nezrovnalosti, chyby, máte návrhy na zlepšenia, oznámte to autorovi aplikácie:
imrich@buransky.sk, +421 907 812 685.

V Liptovskom Mikuláši, 20.4.2014

Imrich Buranský


Kalkulačka tepla - Prihlásenie, © IB 2014 imrich@buransky.sk, +421 907 812 685