Kontakt

Spoločnosť rozumných spotrebiteľov Slovenska o.z.

1.mája 1945/55
031 01 Liptovský MIkuláš

IČO: 42213975
DIČ: 2023122585

Prezident:
Ing. Ondrej Buranský
Ondrej.Buransky@sporops.sk
+421 905 663 735

Vice prezident:
Ing. Pavel Šimon, CSc.
Pavel.Simon@sporops.sk
+421 917 714 678