SPOROPS

Rozumné správanie sa zrejme očakáva od tvora, ktorý je potomkom človeka rozumného – Homo sapiens. Problém je však v tom – ako rozpoznám, že sa správam rozumne?

graf_mbJe rozumné prejsť po chodníku vyšliapanom v parku stredom zeleného trávnika? Zrejme tadiaľ veľa ľudí prešlo, keď zanechali za sebou výraznú stopu. Asi to považovali za rozumné, nuž mohol by som aj ja. Rozmyslel by som si to však, keby to bolo pre mňa nevýhodné. V kaluži uprostred chodníka by som sa mohol zmáčať, ale keby som sa ponáhlal, zrejme by som to riskol. Tabuľa „Zákaz prechodu po trávnikoch“ by ma mohla odradiť najmä vtedy, keby som obďaleč videl poriadkovú hliadku a hrozila by mi pokuta. Pridal by som sa však k hlúčku iných prechádzajúcich po chodníku – nebol by som sám. Nešiel by som, keby poblíž boli škôlkári na vychádzke a ja by som im mohol byť zlým príkladom … Keby bol stredom trávnika vydláždený chodník, vedel by som, že sa tadiaľ chodiť môže. Rozumný miestny zastupiteľ by mal vycítiť potrebu ľudí a mal by chodník nechať vybudovať, hoci je jednoduchšie vyvesiť tabuľu so zákazom prechodu.

Človeka ovplyvňuje v jeho rozhodovaní veľa okolností. Aj keď si to vždy neuvedomujeme, svoje správanie regulujeme tak, aby sme sa vyhli nevýhodným aj nepríjemným situáciám. Často robíme rozhodnutia aj s ohľadom na ostatných. Rozhodovanie nám uľahčujú jasné pravidlá, hoci aj tie sme náchylní porušovať.

Sme spotrebitelia elektriny, vody, tepla na vykurovanie. Pri ich odbere môžeme regulovať svoje správanie. Môžeme si umývať zuby pri pustenom prúde vody, ale aj s pohárom. Keď nám záleží, aby sme ušetrili – zvolíme druhý prípad. Je však zrejme nerozumné prestať si umývať zuby s cieľom ušetriť.

Ešte zložitejšie je to s vykurovaním v bytových domoch, kde je spoločný odber. Správanie sa jednotlivca ovplyvňuje iných. Neraz jeho situácia pri rozhodovaní je podobná tej v parku. Namontovanie pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov pripomína tabuľu so zákazom prechodu. Hľadáme možnosť definovať pravidlá – vybudovať chodník.


V jednotlivých článkoch tejto časti webovej prezentácie nájdete:

  • Ciele – Ciele spoločnosti rozumných spotrebiteľov
  • Zakladatelia – Ľudia, ktorí boli pri zrode myšlienky vytvoriť podmienky pre rozumné správanie sa spotrebiteľov
  • Sympatizanti – Ak vás tieto myšlienky oslovili, staňte sa ich šíriteľom …
  • Sponzori – Ak máte možnosť, podporte nás …
  • Úvahy – Rozbory, komentáre súvisiace s rozumným prístupom k spotrebe