Členstvo

Ak vás myšlienky o potrebe správať sa rozumne pri spotrebe energí oslovili, nenechajte si ich pre seba. Posuňte ich rodine, priateľom, kolegom, známym. Čím viac ľudí o nich bude vedieť, tým väčší úžitok z toho budú mať všetci, ktorí sa do spoločnosti rozumných spotrebiteľov zapoja.

  • vlastníci bytov – získajú šancu znížiť náklady na spoločne odoberané energie aj šancu získať podklady pre rozumné rozdelenie spoločných výdavkov,
  • správcovia bytových domov – získajú konkurenčnú výhodu – sprostredkovanie nového balíka služieb,
  • manažéri, odborní reprezentanti SPOROPS – získajú nové poznatky pre zaujímavú a všeobecne prospešnú prácu.